Management Consulting, Training, Recruitment & Coaching

Werkwijze

Onze Werkwijze

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een klant gestuurde aanpak en goede communicatie met onze opdrachtgevers. De volgende stappen zijn kenmerkend hierin:

Voorbespreking

In voorbesprekingen wordt met de opdrachtgever afgesproken wat het gewenste resultaat van de opdracht is, wat de concrete deliverables zullen zijn en worden de verwachtingen naar elkaar toe uitgesproken. Het resultaat is een heldere opdrachtformulering.
Presentatie aanpak

Wij ontwikkelen een plan van aanpak en formeren een adviesteam. Dit plan van aanpak presenteren wij vooraf aan onze opdrachtgever. Aan de hand van de inzet van adviseurs wordt er een schatting van de tijdsbesteding gemaakt en een offerte opgesteld.
Offerte

Ons plan van aanpak en de bijbehorende offerte bespreken wij met onze opdrachtgever zodat er een duidelijk beeld is over de inzet, tijdsbesteding en kosten voor de opdracht. Gaat u akkoord met de voorwaarden, dan gaan wij over tot het maken van definitieve afspraken voor de uitvoer.
Uitvoering en communicatie

U blijft tijdens de uitvoering van de opdracht geïnformeerd over de status van het project. Wij bespreken ontwikkelingen en zaken van invloed altijd continue met u, zodat wij samen het gewenste resultaat kunnen realiseren.
Tevreden klant

Symbiont Consulting heeft een zeer hoge klantloyaliteit en is al jarenlang huisconsultant en vaste trainer van de grotere organisaties in Suriname. Een tevreden klant, is waar wij elke dag voor uit bed gaan!

Symbiont Consulting, helps to unlock the growth potential of your organization! We believe in the strength of your people.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Henck Arronstraat 16, Paramaribo, Suriname (SA)

(597) – 420468

info@symbiontconsulting.net