Management Consulting, Training, Recruitment & Coaching

p1

Beleid- en strategieontwikkeling

Symbiont Consulting heeft verschillende organisaties in de profit en not-for-profit sector, waaronder ook diverse Ministeries geadviseerd en ondersteund in het proces van visie en strategieontwikkeling en het maken van strategische beleidsplannen.
In de sector van bos- en natuurbeheer heeft Symbiont Consulting ondersteuning verleend in beleidsformulering en organisatie-inrichting, de ontwikkeling van visie en strategie, het ontwerpen van een blauwdruk voor de inrichting van de organisatie en het vaststellen van de functies uitgaande van de nieuw opgestelde structuur.
Bij een aantal commerciële bedrijven is Symbiont Consulting als projectleider betrokken geweest voor het uitbrengen van advies met betrekking tot beleidsontwikkeling en op basis daarvan herstructurering van de organisatie.
Symbiont Consulting heeft geadviseerd bij de opzet en ontwikkeling van verschillende toezichthoudende autoriteiten van de overheid en bij hervormingstrajecten.

Organisatie ontwikkeling, herstructurering en doorlichting

Symbiont Consulting heeft diverse organisaties geadviseerd bij het inrichten van de organisatie, bij fusies en bij reorganisaties en het opzetten van nieuwe organisaties . Wij hebben daarbij de organisatie structuur ontwikkeld en ondersteund bij de implementatie.
Symbiont Consulting heeft bij de Surinaamse overheid ondersteuning verleend bij de ontwikkeling van een Milieu Directoraat.
Bij een groot lokaal parastataal bedrijf is Symbiont Consulting als projectleider en eindverantwoordelijke voor de opdracht, betrokken geweest voor de structurering en procesoptimalisatie van de ICT afdeling volgens de ITIL methodiek.
Diverse organisatorische doorlichtingen zijn door Symbiont Consulting uitgevoerd, waarna op basis van de resultaten van de doorlichting organisatorische maatregelen zijn genomen ter verbetering van de processen en de resultaten van de organisatie.
p3

Trainingen, Coaching en werving en selectie

Voor verschillende organisaties (zorgsector en profit sector) zijn er ‘in-company/ op maat’ trainingen verzorgd voor de medewerkers, variërend van visie en strategie trainingen, management en leiderschapstrainingen tot trainingen ter verbetering van persoonlijke vaardigheden en/of de klantgerichtheid van de organisatie.
Voor een lokale holding heeft Symbiont Consulting diverse ‘op maat’ ontwikkelde Prestatie Management trainingen verzorgd voor de Business Units.
Van uiteenlopende organisaties worden diverse managers gecoached door de professionals van Symbiont Consulting.
Voor een not-for-profit organisatie heeft Symbiont Consulting een brede Organisational Assessment uitgevoerd. Hierbij is zowel de dienstverlening als de interne organisatie doorgelicht en zijn er aanbevelingen voor verbetering aangedragen.
Bij een groot Surinaams productiebedrijf heeft Symbiont Consulting geadviseerd in een project voor de afvloeiing van medewerkers in het kader van de sluiting van een filiaal.
Voor diverse ondernemingen en not-for-profit organisaties, heeft Symbiont Consulting de werving en selectie uitgevoerd, voor de directeursfunctie, managementfuncties en operationele medewerkers.

Teambuilding – en beleidsworkshops

Voor een financiële dienstverlener heeft Symbiont Consulting teambuilding workshops verzorgd in het kader van verbetering van de onderlinge samenwerking in het team.
Symbiont Consulting ondersteunt een dienstverlener in de herstructurering van de organisatie en de verbetering van de dienstverlening.
Voor een dienstverlener in de gezondheidssector is een traject voor de verbetering van de dienstverlening en verhoging van de klanttevredenheid in voorbereiding.
Voor een nieuw opgezette dienstverlingsorganisatie heeft Symbiont Consulting diverse teambuilding workshops verzorgd, waarin de teamdoelstellingen zijn afgeleid en afgestemd op de bedrijfsdoelen.
Voor een groot concern heeft Symbiont het beleidsweekend gefaciliteerd en verleent ondersteuning bij de implementatie van een performance management systeem.
p4

Symbiont Consulting, helps to unlock the growth potential of your organization! We believe in the strength of your people.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Henck Arronstraat 16, Paramaribo, Suriname (SA)

(597) – 420468

info@symbiontconsulting.net